นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบกระเช้าสุขภาพจาก นายจรัล วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าสุขภาพจาก นายจรัล วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559