นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนนาก่วม ซอย ๔ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๖ ถึงบ้านเลขที่ ๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)