นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าพบสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากคุณสินีนุช วัฒนาสกุลธรรม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง พร้อมคณะ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง