นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนเทศบาล 4

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยภายในงานมีการรับฟังสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ ทุกระดับชั้น การมอบรางวัลการประกวดเขียนบทความเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การเล่นเกม การมอบของขวัญ การเลี้ยงอาหาร ไอศกรีม การแสดงดนตรีจากคณะครู ในการนี้ ยังได้ตอนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวกุสุมา ปันยศ (ครูพี่จูน) นางสาวลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาพบปะกับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อีกด้วย