นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่​ 1/2563

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่​ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่​ 3 วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามงานรับฟังการรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนฯฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาโครงการจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมครั้งที่​ 1/2563 มติที่ประชุมเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ เป็นเงิน 388,763 บาท ประเภท​ที่ 1 มี 1 โครงการ เป็นเงิน 67,360 ประเภทที่​ 2 มี 11 โครงการ เป็นเงิน 325,763 บาท
 

ภาพ/ข่าว ​ นายวริศรา​ มีบุญ​ นักศึกษาฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง