นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนท่านางลอย จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2563 ของผู้สูงอายุในชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนท่านางลอย ภายในงานได้ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมทั้งร่วมรับฟังคำอวยพรปีใหม่ 2563 จากตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตนเองต่อไป ณ ที่ทำการชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนท่านางลอย