นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทศิรินาวิน จำกัด และองค์กรจัดการน้ำเสีย เข้าพบสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากผู้แทน บริษัทศิรินาวิน จำกัด และองค์กรจัดการน้ำเสีย และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลครลำปาง


ภาพ/ข่าว นายอัจฉรา เงื้อกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง