นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปางและคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 5/2563

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายทวี กาอินต๊ะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปางและคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานไปเยือนชุมชนสิงค์ชัย ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 พร้อมทั้งกำหนดการเส้นทางการปั่นจักรยานใช้ในวิถีชีวิตประจำวันรอบเมืองลำปาง และหารือกำหนดวันจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนปั่นจักรยาน” ในเดือนภุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ต่อไป.
 

ภาพ/ข่าว นายอัจฉรา เงื้อกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง