นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ จ.นราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง.

เย็นวันนี้ (16/01/63) นางละมัย บุญยงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล และนายสวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ซึ่งนำโดย นายสุทัศน์ ทองจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอและนายสุกรี ฮูลูสาและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ พร้อมคณะฯ กว่า 45 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่