นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยือนชุมชนท่ามะโอ – ประตูป่อง ภายใต้โครงการ "ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน"

ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจ ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน ทั้งนี้ได้ถือโอกาสเยี่ยมเยี่ยนประชาชนในชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่องด้วย