นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นี้ ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน”

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน” ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2/2563 ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสิงห์ชัย และร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม กำหนดนัดรวมพลพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ก่อนเคลื่อนขบวนสู่ชุมชนสิงห์ชัย

ภาพ/ข่าว นาย วริศรา มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง