นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปางจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหลักสูตร

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อสม.หมอประจำบ้าน” ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้มีนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวต้อนรับคณะ อสม. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

การอบรมวันนี้มีกลุ่มประธานอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน/ชุมนุม ในเขตอำเภอเมืองลำปางเข้าร่วมกว่า 228 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพประธานอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครหมอประจำบ้านได้ตามสมรรถนะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถนำความรู้ไปพัฒนากลุ่มสมาชิกในระดับครัวเรือน และยกระดับเป็นชุมชนสร้างสุขตามที่มุ่งหวังไว้

 

ภาพ/ข่าว นายวริศรา มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง