นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนลำปาง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนลำปาง โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเคหะชุมชนลำปาง ภายในงานมีการจัดแสดงงานฝีมือของคนในชุมชน รวมไปถึงผลงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากตัวแทนชุมชน

นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนลำปางมีจำนวน 864 หน่วย จัดตั้งเป็นชุมชนลำดับที่ 40 ของเทศบาลนครลำปาง ใช้ชื่อว่า “ชุมชนการเคหะนครลำปาง” โดยตลอดระยะเวลา 30 ปี เคหะชุมชนลำปาง ได้พัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการธงฟ้าประชารัฐ โครงการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน โครงการชุมชนเราไม่ทิ้งกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนการเคหะนครลำปาง จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มุ่งเป็นเลิศด้านศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญและน่าศึกษาตลอดไป” ซึ่งได้รับรางวัลรับรองความเข้มแข็งของชุมชนมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศประเภทอาคารแนวราบ จากโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562” ซึ่งถือเป็นชุมชนมาตรฐานสูงของการเคหะแห่งชาติอีกชุมชนหนึ่ง ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติ จะผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป