นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาลัยยิ่ง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมวางผ้าไตรมหาบังสุกุล พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันทร์สม บี ไนแมน อายุ 89 ปี ราษฎรชุมชนท่ามะโอ ณ ฌาปนสถานสุสานไตรลักษณ์