นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลลำปาง รณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวันครั้งที่ 2/2563

เช้าวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมประชาชน นักท่องเที่ยวปั่นจักรยาน ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2/2563 ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสิงห์ชัย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน และร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม เก็บขยะบริเวณรอบสวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยเริ่มปั่นจักรยานจากเทศบาลนครลำปางไปยังชุมชนสิงห์ชัย บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน