นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลลำปาง ร่วมพิธีน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นายสมวาส เครือระย้า หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเหล่าบรรพชนคนไทยที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง