นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาเชื่อมสัมพันธ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมด้วย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางจันทร์สม เสียงดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นางเพ็ญนภา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 แห่ง มาร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายสร้างความสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 6 ชุมชน ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ สถานศึกษา ประกอบด้วย ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนกู่เกิ้ง ชุมชนนาก่วมเหนือ ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้า ชุมชนท่าคราวน้อยและชุมชนรถไฟ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)