นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมนิทรรศการ “กาดกองต้า มะละแหม่ง” ณ อาคารหม่องโง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า

25 มกราคมนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชมนิทรรศการ “กาดกองต้า มะละแหม่ง” เริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหม่องโง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า พบกับศิลปวัฒนธรรมของชาวพม่า ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติอันหลากหลายของกาดกองต้า ถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกายในยุคสมัยต่าง ๆ และผลงานการตัดเย็บเครื่องแต่งกายของคนในชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต ร่วมฟังความรู้ด้านผ้าทอจากวิทยากร กิจกรรมทำผ้าย้อมครามกับชุมชน และการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย