นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากตัวแทนชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง