นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบกระเช้าสุขภาพจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าสุขภาพจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง