นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายเกียรติพงษ์ แสนสน เจ้าหน้าที่สรรหาและประสานงาน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง