นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาลัยยิ่ง

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วางผ้าไตรมหาบังสุกุล ไว้อาลัยแด่ พ่อครูวีรศักดิ์ หมื่นกัณฑ์ อายุ 83 ปี ณ ฌาปนสถานวัดบ้านดงม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง