นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า” จีหน่ำเกาะ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานกรรมการมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวร – ท่านที่ปรึกษาประธานองค์กรจีนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ “เต็กก่า” จีหน่ำเกาะ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ปกครองมีรายได้น้อย จำนวน 282 คน รวมเป็นเงินจำนวน 336,500 บาท

โดย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุก ๆ ปี นับได้ว่าทางมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาของประเทศชาติ ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น จ.ลำปาง ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอยกย่องสรรเสริญมูลนิธิฯ ด้วยใจจริง”