นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมรณรงค์ “หมอกควัน ภัยร้ายที่มองไม่เห็น”

ในยุคปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักฝุ่นขนาดจิ๋ว ที่เรียกว่า PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมประมาณ 20 - 30 เท่า ฝุ่น PM 2.5 นี้ไม่ใช่เป็นมลพิษทางอากาศชนิดเดียวที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่ยังมีก๊าซพิษอื่น ๆ อีกหลายอย่างปนเปื้อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจอีกด้วย ซึ่งมลพิษทางอากาศเหล่านี้ ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพกระจายเป็นวงกว้าง ดังนั้นเราจึงต้องรู้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับหมอกควันร้าย