นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

หจก. ลำปางไพศาล ก่อสร้างสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ผู้จัดการ หจก. ลำปางไพศาล ก่อสร้าง พร้อมคณะ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง