นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ประชุมการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน” ครั้งที่ 3/2563

ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายทวี กาอินต๊ะ ประธานชมรมรถถีบเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมเพื่อมอบหมายบทบาทและหน้าที่ให้แก่คณะทำงานฯ ในการเตรียมจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง