นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ชมรมมัคคุเทศก์น้อย จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลำปาง เพื่อเตรียมเป็นมัคคุเทศก์น้อยในงานไก่ขาวเกมส์ 18-28 ตค.นี้คะ

ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง