เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ชมรมมัคคุเทศก์น้อย จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลำปาง เพื่อเตรียมเป็นมัคคุเทศก์น้อยในงานไก่ขาวเกมส์ 18-28 ตค.นี้คะ

ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง