นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

มอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง