นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วม ตั้งแต่บริเวณหลังวัดนาก่วมใต้ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)