นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันสัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ