นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสุขภาพแก่ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง