นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิต แด่นักการผู้เกษียณอายุราชการ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ นางวันเพ็ญ ทองรักษ์ นักการ ฝ่ายกิจการสภาฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึงนี้

มอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิต แด่นักการผู้เกษียณอายุราชการ