นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยภายในงานมีการกล่าวให้โอวาทและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมกิจกรรมการแสดงของเด็ก การแข่งขันสร้างโมเดลสำเร็จรูป ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับคุณหนู และกิจกรรมนันทนาการอีกมากมาย

โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผู้ทำชื่อเสียงด้านกีฬา ได้แก่ เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนดี นักกีฬาประเภทเปตอง เด็กชายอธิวัฒน์ กันทาเงิน นักกีฬาประเภทกรีฑา เด็กหญิงณัฐลียา นพภาลัย นักกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล เด็กหญิงเสาวภา เอิ้นปะเติน นักกีฬาประเภทกรีฑา และ เด็กชายพิษณุภร ทาแก้ว นักกีฬาประเภทเปตอง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดนายแบบ นางแบบ หนูน้อย ผลประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศนายแบบชาย ได้แก่ ด.ช. ชวพล จารุเพียรเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ช. ณัฐปคัลภ์ พิมลศรี ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช. ชนาภัทร แท่นธัญ   รางวัลชนะเลิศนางแบบหญิง ได้แก่ ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศิรินุวัฒน์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น้องพราว ด.ญ. พรปวีณ์ ศรีวงศ์เนียม ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ด.ญ. ณิชาธาร เรือนพรม ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๐๐๐ บาท