นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายกลุ่มสตรี ร่วมอวยพรปีใหม่นายกฯ และคณะผู้บริหาร

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าสุขภาพจาก เครือข่ายกลุ่มสตรี เทศบาลนครลำปาง เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 ทั้งนี้ทางเครือข่ายยังได้มอบกระเช้าสุขภาพให้กับ นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และ นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง อีกด้วย