เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑ และงานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย ๕ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๘ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.ลำปางนิยมทรัพย์ คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง