เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับเทศบาลตำบลหนองควายกิน จ.ระยอง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชเถียรชัย มธุกันตา รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ส่วนการโยธา สำนักการช่าง บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา