นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

แผนจัดซื้อจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (๕๔ เดือน)