เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกว่งแขนลดพุง” มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข

“แกว่งแขนลดพุง” มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง 19-20 มกราคม 2559 นี้ ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ขานรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้คนไทยมีการออกกำลังกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้จัดทำโครงการ “มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559 ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2559 เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับร่างกายอย่างมาก ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอดทนให้ปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนของเลือด รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า การออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนประกอบเพลง ถือเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายที่ผสมผสานกัน ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว และมีความสนุกสนาน ทำให้ผู้ออกกำลังกายมีความสุข และการรวมทีมเพื่อประกวด และแข่งขัน เกิดการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในกลุ่มประชาชน รวมถึงการรวมพลังคืนความสุขให้กับประชาชน และพนักงานเทศบาลนครลำปางทุกคน เนื่องจากเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลประชาชนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะทำงานและภาคีเครือข่าย 70 คน กลุ่มออกกำลังกายในชุมชน/สถานศึกษาที่เข้าประกวด 28 กลุ่ม และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมให้กับคณะทำงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่มาะ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะทำงานสามารถสร้างกระแส และร่วมออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง นอกจากนี้ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ “แกว่งแขนลดพุง” อย่างมีส่วนร่วมและมีความต่อเนื่องหลังจากที่ได้อบรมแล้ว โดยเชิญชวนให้พนักงานในแต่สำนัก/กอง ร่วมกัน “แกว่งแขนลดพุง” พร้อมกันในที่ทำงาน ตั้งแต่เวลา 16.00-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันพฤหัสบดี จะแกว่งแขนลดพุง หน้าข่วงนคร จัดมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2558

สำหรับ กิจกรรมที่น่าสนใจในวันที่ 19 มกราคม 2558 คือ การประกวดออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ของทีมตัวแทนจากชุมชน และทีมตัวแทนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครลำปาง

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ( 2 ประเภท) 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท (2 ประเภท) 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท (2 ประเภท) 
รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท (2 ประเภท)

และวันที่ 20 มกราคม 2558 พิธีเปิดโครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559 โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีร่วมออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง พร้อมประชาชนที่มาร่วมงาน จำนวน 2,000 คน และพิธีมอบรางวัลการประกวดแกว่งแขนประกอบเสียงเพลงให้กับชุมชน และโรงเรียนที่ชนะการประกวด จึงขอเชิญชวนให้ชาวลำปางมาหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนในมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ต่อไป