เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย

ผลการประกวดภาพถ่าย “ลำปางยังหวานอยู่" เทศบาลนครลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "ลำปางยังหวานอยู่" ในงาน เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง Happy New Year 2016 : Lampang Sweetie ในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 คือ นาย พงศ์ระพี รัตนวราหะ

***โปรดมารับรางวัล จักรยาน พร้อมประกาศนียบัตร จากร้านแสงฟ้าพาณิชย์ และเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น ณ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง