นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)