เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 “The Talk Of The Town วันวาน ยังหวานอยู่” สัมพันธ์จากใจ.. สายใย..เทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 18.30น. ณ JJ Park

กำหนดการ
18.30 น. - คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกัน ณ JJ Park ร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ตามอัธยาศัย
20.00 น. - คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน แสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ
- ชมวิดิทัศน์พิเศษ “เรื่องราว...เมื่อวันวาน”
- นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
- เพื่อนพ้อง น้องพี่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตฯ

***(ธีมงาน “วันวาน ยังหวานอยู่” - แต่งกายย้อนยุคตามอัธยาศัย)***