นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)