เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปางและคณะได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมานี้ ในโอกาสนี้ได้รับมอบของที่ระลึกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและคณะในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง