เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปั่นเล่าเรื่อง เมืองเขลางค์นคร...

นางสาววิไล วงค์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำทีมพนักงานเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมปั่นเล่าเรื่อง เมืองเขลางค์นคร เริ่มจากห้าแยกหอนาฬิกา สู่วัดศรีชุม บ้านเสานัก วัดประตูป่อง สมาคมรถม้า ไหว้สาครูบาเจ้าเกษมเขมโก กราบนมัสการวัดพระแก้ว วัดปงสนุก หอศิลป์ลำปาง และวัดเชียงราย ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ในวันที่ 25 กันยายน 2559 จัดโดยสำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

กิจกรรมปั่นเล่าเรื่อง เมืองเขลางค์นคร...