นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ ๑๒ ทะเบียน ลป บท ๔๖๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง