นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปาง ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ฌ โรงพยาบาลลำปาง

วางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย