เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบดูความคืบหน้าในการก่อสร้างสุขาภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และ นาย สุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เข้าตรวจสอบดูความคืบหน้าในการก่อสร้างสุขาภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่กำลังก่อสร้างอยู่ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างสุขาดังกล่าว ก่อสร้างให้แล้วเสร็จด่วนที่สุดเพื่อให้ชาวลำปางได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและสวยงามภายในบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร