เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง นำเด็กเทคนิคแกว่งแขน ลดพุง

กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง นำเด็กเทคนิคแกว่งแขน ลดพุง

ในวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมรวมพล คนรักษ์สุขภาพ แกว่งแขน ลดพุง มุ่งสู่สุขภาพดี แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวนกว่า 700 คน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการแกว่งแขน ออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลดน้ำหนัก ลดความเครียด และลดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และนำทีมเต้นแกว่งแขนประกอบจังหวะเพลงโดยพร้อมเพียงกัน บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง