นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง นำเด็กเทคนิคแกว่งแขน ลดพุง

กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง นำเด็กเทคนิคแกว่งแขน ลดพุง

ในวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรมรวมพล คนรักษ์สุขภาพ แกว่งแขน ลดพุง มุ่งสู่สุขภาพดี แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวนกว่า 700 คน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการแกว่งแขน ออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลดน้ำหนัก ลดความเครียด และลดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และนำทีมเต้นแกว่งแขนประกอบจังหวะเพลงโดยพร้อมเพียงกัน บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง