นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งอยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2560 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง

โดยเทศบาลนครลำปาง ได้เพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาชำระภาษีได้ด้วยตนเองที่เทศบาลนครลำปาง ตลอดจนการรับชำระภาษีในวันหยุดราชการ หรือเจ้าของทรัพย์สินอยู่ต่างจังหวัด ผ่านระบบ Internet Banking หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินจากเว็บไซต์ของเทศบาลนครลำปาง www.lampangcity.go.th ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระด้วยตัวเอง ได้ที่งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ผู้ชำระภาษีสามารถศึกษาวิธีประเมินและจัดเก็บภาษี การผ่อนชำระภาษี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายงานชำระภาษี ได้ที่ http://www.lampangcity.go.th/…/inde…/content/detail/0/14/336 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 7102, 7104