นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง